Σιωπηρή παράταση για την υποβολή των ΜΥΦ

Mετάθεση στις διορθώσεις των αποκλίσεων για ένα μήνα

Σύμφωνα με έγκυρη ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομικών θα μπορούν να υποβάλλονται χωρίς πρόστιμο οι ΜΥΦ του 2014 μέχρι την Παρασκευή 22/1/2015. 

Οι συνάδελφοι να μην λαμβάνουν υπόψη το μήνυμα που τυχόν θα εμφανίζεται στην εφαρμογή για εκπρόθεσμη υποβολή. 

Επίσης σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΦΕΕΑ η καταληκτική ημερομηνία για τις διορθώσεις από 29/1/2016 μετατίθεται για ένα ακόμη μήνα.


http://taxheaven.gr