Παράταση προθεσμίας για εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών

Πληροφορίες απο το υπουργείο οικονομικών αναφέρουν ότι θα δοθεί παράταση για τις εκπρόθεσμες διακοπές που έληγαν στις 29/02/2016.