Παράταση στις εκπρόθεσμες διακοπές

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το ΥπΟικενημερωθήκαμε ότιυπεγράφη σήμερα σχετική απόφαση για την παράταση στην προθεσμία υποβολής των εκπρόθεσμων δηλώσεων διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότηταςμέχρι 29 Φεβρουαρίου 2016Σύντομα θα δημοσιευθεί και επίσημα η εν λόγω απόφαση