Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων Δ’ τριμήνου 2015

Δελτίο τύπου

Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015 θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα Δ’ τριμήνου 2015 (Eνιαίο Eπίδομα Στήριξης Tέκνων και Eιδικό Eπίδομα Tρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι 25-11-2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις.